شاخه ها
واحد پول

بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی عملیاتی
560,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 497 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش میکند با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی ، شفافیت ، کارایی و اثر بخشی بودجه دست یابد. مهم ترین ویژگی های این اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی: تضمین و تحکیم پاسخگویی در سطوح مختلف مدیریتی و تحقق رویکرد خروجی محوری* اعطای اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید خروجی های مورد نظر* ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از* معیارهای تخصیص اعتبارات و تصمیم گیری در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران* تولید اطلاعات مدیریتی و مالی شفاف برای تصمیم گیری در رابطه با افزایش، کاهش و تخصیص اعتبارات بودجه ای* رهایی از روزمرگی و نیل به سمت برنامه ریزی بلند مدت و هزینه کرد براساس برنامه* افزایش توانمندی مدیران در مدیریت منابع مالی ، فیزیکی ، انسانی و اطلاعاتی *کاهش فساد و رانت خواری در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم گیری

سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا
برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی (عنصر اصلی اول مدل)
تحلیل هزینه ها و هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی عملیاتی (عنصر اصلی در مدل)
مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی (عنصر اصلی سوم مدل)
مدیریت تغییر نظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی (عنصر اول توانمند ساز مدل)
نظام پاسخگویی (عنصر دوم توانمندساز مدل)
نظام انگیزش (عنصر سوم توانمندساز مدل)
روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران
نتیجه گیری
فهرست جداول و شکل ها

آقای محمدجواد ناسوتی

کتاب و پاور پوینت

کلیه مدیران و کارشناسان مالی سازمانها و دستگاه های اجرایی دولتی و صنایع

نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری این سند مالی تلاش میکند با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت به اهداف صرفه جویی ، شفافیت ، کارایی و اثر بخشی بودجه دست یابد. مهم ترین ویژگی های این اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی:
تضمین و تحکیم پاسخگویی در سطوح مختلف مدیریتی و تحقق رویکرد خروجی محوری
اعطای اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید خروجی های مورد نظر
ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قراردادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات و تصمیم گیری در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران
تولید اطلاعات مدیریتی و مالی شفاف برای تصمیم گیری در رابطه با افزایش، کاهش و تخصیص اعتبارات بودجه ای
رهایی از روزمرگی و نیل به سمت برنامه ریزی بلند مدت و هزینه کرد براساس برنامه
افزایش توانمندی مدیران در مدیریت منابع مالی ، فیزیکی ، انسانی و اطلاعاتی
کاهش فساد و رانت خواری در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم گیری

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.