شاخه ها
واحد پول

حقوق اداری

حقوق اداری
حقوق اداری
580,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 498 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی در دروس علوم انسانی دانشگاه ها بوده است. و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل این علوم است.هدف از این مباحث ، مقایسه حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ میباشد.

خدمات عمومی و پلیس اداری
حاکمیت قانون بر دستگاه اداری و مسئولیت مدنی دولت
دادگاه های اداری فرانسه و علت وجودی آن و مهم ترین دادگاه های اداری فرانسه
مکانیسم دادرسی اداری
دعوی تخطی از صلاحیت
جهت نقض تصمیمات وا عمال اداری
تشریفات و آیین دادرسی دادگاه های اداری
دادرسی اداری در حقوق انگلستان
منابع حقوق انگلستان
قوه قضاییه
حاکمیت قانون
نظارت دادگاههای قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری
نظری کوتاه بر حکومت محلی در انگلستان
نگاهی کوتاه بر دادرسی اداری در حقوق آمریکا
سازمان دیوان و ترکیب اعضای آن
صلاحیت و اختیارات دیوان

آقای محمود صفری

کتاب و پاور پوینت

کلیه مدیران و کارشناسان بخش اداری و حقوقی سازمانها و بویژه دانشجویان رشته حقوق 

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی در دروس علوم انسانی دانشگاه ها بوده است. و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل این علوم است.هدف از این مباحث ، مقایسه حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ میباشد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.