شاخه ها
واحد پول

مدل تعالي سازمان (EFQM)

مدل تعالي سازمان (EFQM)
مدل تعالي سازمان (EFQM)
540,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري: 1032 
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 478 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

نظر به گستردگي مدل تعالي سازماني و نيز لايه هاي سازماني متفاوت براي آموزش بر روي نكات عمومي و لازم تكيه گرديده است تا نياز اوليه به آموزش عمومي تمامي كاركنان سازمان را براي آشنايي با وظايف محوله مرتفع نمايد

تعريف سازمان متعالي
ماموريت و دورنماي EFQM
ضرورت الگويي براي سرآمدي
اصول هشت گانه مديريت
تشريح معيارها و خطوط راهنما
منطق رادار
پرسشنامه خود ارزيابي
جايزه ملي كيفيت ايران

آقای عليرضا اسكندري

کتاب و پاور پوینت

تمام افراد شاغل در يك سازمان متعالي ويا سازماني كه نامزد دريافت مدل متعالي گرديده است.

نظر به گستردگي مدل تعالي سازماني و نيز لايه هاي سازماني متفاوت براي آموزش بر روي نكات عمومي و لازم تكيه گرديده است تا نياز اوليه به آموزش عمومي تمامي كاركنان سازمان را براي آشنايي با وظايف محوله مرتفع نمايد

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.