شاخه ها
واحد پول

محصولات جديد

مهارت های کلیدی مدیریت مهارت های کلیدی مدیریت
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۹ آذر، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری حقوق و قوانین

قيمت: 660,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت اسناد الکترونیکی مدیریت اسناد الکترونیکی
تاريخ افزودن: شنبه، ۰۱ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
خلاصه سازی و خلاصه نویسی خلاصه سازی و خلاصه نویسی
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۸ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 630,000 ریال
افزودن به سبد خريد
برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی نیروی انسانی
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
اصول تهیه و تدوین قراردادها اصول تهیه و تدوین قراردادها
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۰ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری اقتصادی - بازرگا

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
شایسته پروری در سازمان ها شایسته پروری در سازمان ها
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مربی گری منابع انسانی مربی گری منابع انسانی
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری مدیریت و فنون اد

قيمت: 680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ایمنی و بهداشت در محیط کار ایمنی و بهداشت در محیط کار
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت، ۱۳۹۶
سازنده: آموزش غیر حضوری فنی مهندسی و ایم

قيمت: 680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
clear-bug-div